Pădurar

Cod N.C.:
6141.2.1
Tip program:
Calificare (nivel II)
Nr. total ore:
720 ore (240 ore teorie & 480 ore practică)
Costul cursului:
1000 RON
Dorești să urmezi acest curs?
Tip certificat la absolvire:
Calificare
Descrierea ocupației:
Practicanții acestei ocupații administrează terenurile împădurite în scopuri economice, de agrement și conservare.
Asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor, și a pășunilor.
Pădurarii stabilesc mijloacele de conservare a habitatelor naturale ale florei și faunei sălbatice, împlementând acțiuni de reîmpădurire și plantare a arbuștilor.
Competențe profesionale dobândite în urma cursului:
  • Regenerarea și îngrijirea arboretelor
  • Legislația silvică
  • Produsele pădurii
  • Lucrări de amenajare a fondurilor de vanătoare și sălmonicole
  • Dendrometrie
  • Amenajarea și exploatarea pădurilor
  • Măsurători topografice
  • Ameliorarea terenurilor degradate
  • Semințe și pepiniere
  • Utilaje și echipamente tehnice folosite în cultura și exploatarea pădurilor
  • Studiul plantelor lemnoase
  • Circulația rutieră. Conducerea tractorului și auto
  • Lucrări de construcție și întrținere a drumurilor forestiere
Documentele necesare pentru înscriere:
  • Copie CI/BI
  • Copie certificat naștere
  • Copie act studii/calificări
  • Adeverință medicală